Gofalwyr Sy’n Oedolion Ifanc

Gofalwyr rhwng 18 a 25 oed yw gofalwyr sy’n oedolion ifanc. Weithiau mae gofalwyr ifanc rhwng 16 a 17 oed hefyd yn cael eu galw’n ofalwyr sy’n oedolion ifanc, yn eu cyfnod pontio i fyd oedolion.

Mae llawer o ofalwyr sy’n oedolion ifanc wedi bod yn gofalu am lawer o flynyddoedd ac maen nhw, o bosibl, yn pryderu ynglŷn â symud i ffwrdd o gartref.

Mae symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion yn gallu bod yn gyfnod pontio anodd, ac mae’n bwysig eu bod nhw’n cael eu cefnogi trwy’r cyfnod hwn.

Bydd gofalwyr eraill sy’n oedolion yn dechrau mewn rôl ofalu am y tro cyntaf, ac fe fydd angen cymorth arnyn nhw wrth iddyn nhw geisio cydbwyso’u cyfrifoldebau gofalu ag addysg a hyfforddiant, chwilio am swydd / cyflogaeth, a chynnal cydberthynasau.

Mae llawer o’r materion y mae gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn eu hwynebu’r un fath â’r rhai y mae gofalwyr ifanc yn eu hwynebu, a gellir addasu llawer o’r agweddau ar y pecyn cymorth hwn i ddiwallu eu hanghenion nhw.

Ond mae gan ofalwyr sy’n oedolion ifanc hefyd anghenion sy’n benodol iddyn nhw.

Stori Tom

Chwaraewch y ffilm

YAC NW

Lawrlwytho PDF llawn yma: