Beth Gofalwyr Ifanc ei eisiau

Mae gofalwyr ifanc yn amrywio’n fawr o ran eu hoedran, eu cefndir, eu hagweddau a’u sefyllfaoedd.

Cymraeg

Chwaraewch y ffilm

English

Chwaraewch y ffilm

Mae ganddyn nhw hawl i gael gwybodaeth sy’n gyfoes, sy’n hawdd i ddod o hyd iddi ac sy’n hawdd i’w deall.

Mae hyn yn cynnwys beth sy’n digwydd, lle a phryd, a gwybodaeth am y cymorth y mae ganddyn nhw hawl iddo. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y polisïau a’r cynlluniau sy’n cael eu datblygu.

Mae Erthygl 12 o CCUHP yn dweud bod gan blant a phobl ifanc hawl i ddweud eu dweud ynglŷn â phenderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywyd nhw, ac i’w barn gael ei hystyried.

‘Mae angen i mi wybod pethau am feddyginiaeth fy mam oherwydd bod fy mam weithiau’n mynd mor isel fel ei bod hi’n anghofio cymryd ei thabledi.’

‘Pan dydy pobl ddim yn dweud pethau wrtha’ i oherwydd eu bod nhw’n meddwl mai dim ond plentyn ydw i, mae’n fy ngwylltio i, gan mai fi sy’n gofalu am fy mam.’