Nodi

IdentifyingTrainingMae llawer o ofalwyr ifanc yn dangos arwyddion gwahanol ac mae angen gwahanol bethau arnyn nhw. Mae llawer o ofalwyr ifanc yn ‘gudd’. Nid yw rhai eisiau cael eu nodi am wahanol resymau, fel ofni stigma neu ofni y bydd yn rhaid iddyn nhw fynd i mewn i ofal.

Weithiau mae’n anodd nodi gofalwyr ifanc, ond weithiau mae mor syml â gofyn y cwestiwn!

Sut mae ysgolion yn nodi Gofalwyr Ifanc

SchoolsEngagingEn

Beth mae Gofalwyr Ifanc yn ei wneud?

idyc