Nodi Materion y Mae Gofalwyr Ifanc yn eu Hwynebu

Mae nodi gofalwyr ifanc yn gallu codi materion anodd. Daw materion amddiffyn plant a hawliau plant i’r fei wrth ystyried pa lefelau gofal sy’n briodol, yn enwedig i blant iau. Mae sefyllfa pob teulu’n wahanol. Bydd gan bob gofalwr ifanc anghenion, dymuniadau, disgwyliadau a galluoedd gwahanol, ac efallai nad yw rhywbeth sy’n briodol mewn un sefyllfa’n briodol mewn un arall. Fel gweithwyr proffesiynol, fe fyddwch chi’n sensitif i’r materion hyn, ac yn penderfynu sut i ymateb.

Po gynharaf rydyn ni’n nodi gofalwyr ifanc ac yn eu cefnogi, gorau oll y canlyniadau iddyn nhw a’r bobl y maen nhw’n gofalu amdanyn nhw.

Astudiaethau Achos