Ymgysylltu

Mae’r modd o fynd ati i feithrin perthynas â gofalwyr ifanc neu ofalwyr sy’n oedolion ifanc yn gallu bod yn wahanol bob tro, gan fod pob gofalwr yn unigryw a bydd y sefyllfa ofalu’n wahanol ym mhob achos. Nid oes un modd sy’n addas i bawb.

Mae ar rai gofalwyr ifanc angen rhywun i’w mentora a gwrando arnyn nhw, mae angen cysylltu eraill â gwasanaethau, mae angen ymyrraeth ar rai, mae angen cymorth ymarferol ar rai, a’r cyfan sydd ei angen ar eraill yw gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain a bod yna rywun yno iddyn nhw.

Fodd bynnag, mae ar bob un ohonyn nhw angen i ni fod yn ymwybodol o’u hanghenion a chydweithio i wella’u bywydau.

Sut Mae Ysgolion yn Ymgysylltu

SchoolsEngagingCy

Creadigrwydd

play