Cardiau Adnabod

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddan nhw’n ymchwilio i fuddion cynlluniau cardiau adnabod a sut gallan nhw weithio orau yn ymarferol.

‘Mae pobl weithiau’n dweud fy mod i’n gelwyddog – dydyn nhw ddim yn credu fy mod i’n ofalwr.’

Mae yna lawer o resymau pam y byddai cardiau adnabod yn gam positif ymlaen. Efallai y byddai cardiau adnabod, gyda chymelliadau fel gweithgareddau a thrafnidiaeth am brisiau is, yn helpu gofalwyr ifanc i gael eu hunaniaeth eu hunain.