Grwpiau Gofalwyr Ifanc

I lawer o ofalwyr ifanc, mae’r cymorth a’r cyfeillgarwch y mae grwpiau gofalwyr ifanc yn eu darparu’n hanfodol ac mae’n cael effaith bositif sylweddol ar eu bywydau.

Mae angen i ofalwyr ifanc wybod am eu grŵp lleol a gwybod nad oes unrhyw rwystrau iddyn nhw rhag ymuno â’r grŵp oherwydd trafnidiaeth, cyllid neu rywbeth arall.

Grŵp Gofalwyr Ifanc yng Nghanolbarth Cymru

Chwaraewch y ffilm

Barn gofalwyr ifanc ar eu grwpiau

Chwaraewch y ffilm