Iechyd Meddwl

Mae llawer o ofalwyr ifanc yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, fel iselder, hunan-niweidio a chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol.

Mae Afalau’r Meddwl yn adnodd gwych.

Chwaraewch y ffilm

Yn union fel y mae 5 o Ffrwythau a Llysiau’n dda i’ch corff, beth yw’r 5 peth rydych chi’n eu gwneud yn rheolaidd sy’n dda i’ch meddwl?

Nid yw’r ddull hwn yn galw am ddilyn unrhyw gyfarwyddyd pendant ond mae’n ffordd ddefnyddiol o ysgogi trafodaeth.

mindapples.org