Syniadau Hyfforddi Gweithlu

Codi ymwybyddiaeth:

Gofynnwch i'r grŵp beth y maen nhw'n ei wybod am ofalwyr ifanc.
Trafodwch ffyrdd o godi ymwybyddiaeth.

NODI hyfforddiant: Addysg

Ôl-gyfrif: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/lleisiau-gofalwyr-ifanc

Gofynnwch i'r grŵp beth y maen nhw'n ei wybod am ofalwyr ifanc a sut mae hyn yn gallu eu rhwystro rhag dysgu

'Beth mae gofalwyr ifanc yn ei wneud?': http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/nodi/beth-mae-gofalwyr-ifanc-yn-ei-wneud

Nodi hyfforddiant: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/nodi/nodi-hyfforddiant

Trafodwch y gweithdrefnau sydd gan eich ysgol yn eu lle i nodi gofalwyr.

Astudiaeth achos: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/astudiaethau-achos

NODI: Gwasanaethau Cymdeithasol

Ôl-gyfrif: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/lleisiau-gofalwyr-ifanc

Gofynnwch i'r grŵp beth y maen nhw'n ei wybod am ofalwyr ifanc.

Stori Tom: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/gofalwyr-sy-n-oedolion-ifanc

Trafodwch rai o'r materion y mae Tom wedi'u hwynebu a'r budd-daliadau a allai fod wedi bod o gymorth iddo pe bai wedi'i nodi fel gofalwyr ifanc yn gynt.

Nodi hyfforddiant: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/nodi/nodi-hyfforddiant

Trafodwch pam nad yw gofalwyr ifanc yn dymuno bod yn 'hysbys' i'r gwasanaethau cymdeithasol.

Sut gall eich adran chi ymgysylltu â gofalwyr ifanc a'u helpu i ddod dros ofnau.

Astudiaeth achos: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/astudiaethau-achos

NODI: Iechyd

Ôl-gyfrif: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/lleisiau-gofalwyr-ifanc

Gofynnwch i'r grŵp beth y maen nhw'n ei wybod am ofalwyr ifanc.

Gwyliwch stori Tom: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/gofalwyr-sy-n-oedolion-ifanc

Trafodwch faterion y mae Tom wedi'u hwynebu a'r manteision pe bai wedi'i nodi'n gynt. Beth gellid ei wneud i helpu Tom gysylltu â gwasanaethau eraill

Nodi hyfforddiant: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/nodi/nodi-hyfforddiant

Astudiaeth achos: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/astudiaethau-achos

CCUHP

Ôl-gyfrif: http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/index.php/codi-ymwybyddiaeth/lleisiau-gofalwyr-ifanc

Gofynnwch i'r grŵp beth y maen nhw'n ei wybod am ofalwyr ifanc.

Hyfforddiant CCUHP: http://www.youthfriendly.co.uk/CRSU_Cy/story.html