Trawsnewidiadau

Mae wynebu cyfnodau pontio, fel gadael yr ysgol uwchradd, mynd i’r coleg neu’r brifysgol, neu gael swydd, yn gallu bod yn arbennig o anodd i ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc.

Efallai fod ganddyn nhw amrywiaeth o emosiynau a theimladau sy’n gwrthdaro oherwydd y gallai hyn olygu y byddan nhw’n gadael y bobl y maen nhw wedi bod yn gofalu amdanyn nhw. Mae’n bwysig cael proses fesul cam wedi’i chynllunio sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n hyderus bod unrhyw gymorth a gofal newydd angenrheidiol wedi’i drefnu. Dylai’r cynllun pontio fod ar waith mor fuan â phosibl ac fe ddylen nhw chwarae rhan ynddo gydol y broses.

Astudiaethau achos

pdf-iconLawrlwytho enghraifft o gynllun pontio.